Home / Một số công trình đã thực hiện

Dự án 3 ha cam tại Hà Nam

Dự án 3 ha cam tại Hà Nam

Tên dự án: 3ha cam tại Hà Nam Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam  Diện tích ước tính : 3ha 
Dự án 5 ha cam tại Hòa Bình

Dự án 5 ha cam tại Hòa Bình

Tên dự án: 5 ha cam tại Hòa Bình  Địa điểm dự án: Tỉnh Hòa Bình  Diện tích ước tính: 5 ha
Dự án 5 ha cây nông nghiệp sở KHCN tỉnh Ninh Binh

Dự án 5 ha cây nông nghiệp sở KHCN tỉnh Ninh Binh

Tên dự án : 5 ha cây nông nghiệp sở KHCN tỉnh Ninh Binh Địa điểm dự án : Tỉnh Ninh Bình  Diện tích ước tính  : 5 ha
Dự án 15 ha bưởi tại Vĩnh Yên

Dự án 15 ha bưởi tại Vĩnh Yên

Tên dự án:  Dự án 15 ha bưởi tại Vĩnh Yên Địa điểm dự án : Vĩnh  Yên Diện tích ước tính : 15 ha