Home / Kỹ thuật & Video

Tưới nhỏ giọt nhà kính tiết kiệm thời gian đem lại năng suất cao.

Tưới nhỏ giọt nhà kính tiết kiệm thời gian đem lại năng suất cao.

Tưới nhỏ giọt nhà kính tiết kiệm thời gian đem lại năng suất cao.
Tưới nhỏ giọt cho dưa trồng bịch tại Quảng Nam

Tưới nhỏ giọt cho dưa trồng bịch tại Quảng Nam

Tưới nhỏ giọt cho dưa trồng bịch tại Quảng Nam
Tưới nhỏ giọt cho cây dưa lưới

Tưới nhỏ giọt cho cây dưa lưới

Tưới nhỏ giọt cho cây dưa lưới
Tưới nhỏ giọt – Giải pháp công nghệ cao trong nông nghiệp

Tưới nhỏ giọt – Giải pháp công nghệ cao trong nông nghiệp

Tưới nhỏ giọt – Giải pháp công nghệ cao trong nông nghiệp
Trồng dưa lưới trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt Israel

Trồng dưa lưới trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt Israel

Trồng dưa lưới trong nhà kính áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt Israel
Trồng dưa lưới công nghệ cao thu 5 tỷ đồng mỗi năm

Trồng dưa lưới công nghệ cao thu 5 tỷ đồng mỗi năm

Trồng dưa lưới công nghệ cao thu 5 tỷ đồng mỗi năm.
Sản xuất thành công dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt

Sản xuất thành công dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt

Sản xuất thành công dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt
LỰA CHỌN HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT PHÙ HỢP TRONG NHÀ KÍNH

LỰA CHỌN HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT PHÙ HỢP TRONG NHÀ KÍNH

LỰA CHỌN HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT PHÙ HỢP TRONG NHÀ KÍNH
Lợi ích của tưới nhỏ giọt trong nhà kính

Lợi ích của tưới nhỏ giọt trong nhà kính

Lợi ích của tưới nhỏ giọt trong nhà kính
Kỹ thuật tưới nhỏ giọt trong nhà lưới.

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt trong nhà lưới.

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt trong nhà lưới
Khởi nghiệp thành với mô hình trồng dưa lưới kết hợp hệ thống nhỏ giọt Israel.

Khởi nghiệp thành với mô hình trồng dưa lưới kết hợp hệ thống nhỏ giọt Israel.

Khởi nghiệp thành với mô hình trồng dưa lưới kết hợp hệ thống nhỏ giọt Israel.
Hiệu quả hệ thống tưới nhỏ kết hợp sử dụng hệ thống nhà màng.

Hiệu quả hệ thống tưới nhỏ kết hợp sử dụng hệ thống nhà màng.

Hiệu quả hệ thống tưới nhỏ kết hợp sử dụng hệ thống nhà màng.